Οικία στο Páteo Lisbon

Συνδυασμός πατώματος και επένδυσης με Ευρωπαϊκή Δρυς σε οικία στο Páteo Lisbon.