Οικία στην Colina Moradias

Συνδυασμός δαπέδου και επένδυσης σε οικία στην Colina Moradias.