Οικία στη Βούλα_1

Δάπεδο τοποθετημένο σε οικία στη Βούλα.