Επαγγελματικός χώρος στην Ινδία

Δάπεδο σε κατάστημα Dockers στην Ινδία.