Εθνικό Θέατρο Ελλάδας

Συνδυασμός δαπέδου και επενδύσεων στο Εθνικό Θέατρο Ελλάδας.