Οικολογία

Κανένα δομικό υλικό δεν μπορεί να συγκριθεί με τη ζεστασιά και την αρμονία που προσφέρει το ξύλο. Το ξύλο ήταν, είναι και θα είναι πάντα ένα ζωντανό υλικό, που έχει κερδίσει την αγάπη μας και ζει ανάμεσά μας!

Στη ΜΟΥΡΙΚΗΣ Α.Ε., έχοντας πλήρη επίγνωση της αξίας της δασικής κληρονομιάς και της ανάγκης για τη διατήρησή της, χρησιμοποιούμε για τα δάπεδά μας ξυλεία νόμιμης και ελεγμένης υλοτομίας.

Επί 91 χρόνια η εταιρεία μας, με σεβασμό στο δασικό πλούτο και τις επόμενες γενιές, παράγει πιστοποιημένα πατώματα, τα οποία προέρχονται από ξυλεία αειφόρων δασών, όπου τα δέντρα ξαναφυτεύονται με την ίδια ή και με μεγαλύτερη συχνότητα από αυτήν που κόβονται.

Οι πρώτες ύλες μας έρχονται από διάφορα μέρη του κόσμου, που εφαρμόζουν τις αρχές της αειφορικής διαχείρισης των δασικών εκτάσεων, που προωθούν οι παγκόσμιοι οργανισμοί δασικής πιστοποίησης στη διεθνή αγορά. Οι βασικότεροι είναι το F.S.C. (Forest Stewardship Council - Συμβούλιο Διαχείρισης Δασών) και το P.E.F.C. (Program for the Endorsement of Forest Certification - Πρόγραμμα για την προώθηση της δασικής πιστοποίησης).

Στους χώρους παραγωγής μας εφαρμόζονται αυστηρά όλα τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης και ασφάλειας. Με σύγχρονες μεθόδους και συνεχείς ελέγχους, η εταιρεία ακολουθεί ένα πλήρες σύστημα περιβαλλοντικής πολιτικής, που τηρείται με συνέπεια από όλους τους εργαζομένους της σε όλη τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας.

Στη ΜΟΥΡΙΚΗΣ Α.Ε. δημιουργούμε ξύλινα δάπεδα με περιβαλλοντική συνείδηση και ακολουθούμε τους ρυθμούς της φύσης, ώστε να διασφαλίζεται η ισορροπία μεταξύ ανθρώπου και περιβάλλοντος.